title
کد خبر: 229142
00
منتخب تصاویر روز جهان؛ 14 آذر 1401

در زیر منتخبی از تصاویر امروز ایران و جهان در روز 14 آذر 1401 را مشاهده می کنید.