title
کد خبر: 219780
00
بخشنامه جدید غربالگری، حلاف قسم نامه پزشکی است

از‭ ‬نظر‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬پزشکان‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬بخشنامه‌ی‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬قسم‭ ‬و‭ ‬علم‭ ‬پزشکی،‭ ‬چه‭ ‬جوابی‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬وجدان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬کودکانی‭ ‬و‭ ‬والدین‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬تحمیل‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬چنین‭ ‬زندگی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنجی‭ ‬داشته‭ ‬باشند؟‭! ‬

به گزارش بهداشت نیوز، مسئله‭ ‬بارداری‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬جنین‭ ‬و‭ ‬نوزادان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬چنانکه‭ ‬شرط‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬تدبیر‭ ‬بوده‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬علم‭ ‬پزشکی‭ ‬بوده،‭ ‬هزاران‭ ‬‬صفحه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬معتبر‭ ‬و‭ ‬مقالات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬شدن‭ ‬دائم‭ ‬در‭ ‬علومی‭ ‬چون‭ ‬ژنتیک،‭ ‬زنان،‭ ‬پریناتولوژی‭ (‬طب‭ ‬نوزادی‭ ‬و‭ ‬حول‭ ‬و‭ ‬حوش‭ ‬آن‭) ‬و‭... ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‌ی‭ ‬مهم‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬باعث‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آمدن‭ ‬حداکثری‭ ‬کودکان‭ ‬سالم‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬حتی‌الامکان‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬گذاشتن‭ ‬کودکان‭ ‬دردمندی‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬درمان‭ ‬قطعی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬عمر‭ ‬زجر‭ ‬کشیده‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬مضاعف‭ ‬زندگی‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند،‭ ‬جلوگیری‭ ‬کند‭. ‬

در‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬یک‭ ‬هیئت‭ ‬پزشکی‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬تاکنون‭ ‬تصمیم‭ ‬می‌گرفته‭ ‬است‭. ‬

روش‌های‭ ‬غربالگری‭ ‬سلامت‭ ‬جنین‭ ‬که‭ ‬طبعا‭ ‬به‭ ‬کم‭ ‬شدن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آمدن‭ ‬کودکان‭ ‬دارای‭ ‬بیماری‌های‭ ‬شدید‭ ‬بدو‭ ‬تولد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬رنج‭ ‬و‭ ‬سختی‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬آن‌ها‭ ‬است‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬تضمین‭ ‬نسبی‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬رسیدن‭ ‬بیشترین‭ ‬کودکان‭ ‬سالم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬اصلی‭ ‬سیستم‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬هر‭ ‬کشوری‭ ‬است‭. ‬

حالا‭ ‬اینکه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬حق‭ ‬از‭ ‬تیم‭ ‬پزشکی‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬عهده‌ی‭ ‬قضات‭ ‬نهاده‭ ‬شود‭ ‬چه‭ ‬مفهومی‭ ‬دارد؟‭ ‬

سوال‭ ‬اول‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬قضات‭ ‬واجد‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬ذاتا‭ ‬پزشکی‭ ‬بوده،‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬بالاترین‭ ‬درجات‭ ‬آگاهی‭ ‬فنی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اختصاصیت‭ ‬و‭ ‬پیچیدگی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد،‭ ‬هستند؟‭! ‬

مسئله‭ ‬بعدی‭ ‬اینکه‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬طبق‭ ‬آیین‌نامه‌اش‭ ‬هرگونه‭ ‬آموزش،‭ ‬مشاوره‭ ‬و‭ ‬توصیه‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬غربالگری‭ ‬توسط‭ ‬کادر‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬جرم‭ ‬انگاری‭ ‬عنوان‭ ‬نموده‭ ‬دقیقا‭ ‬چه‭ ‬منظوری‭ ‬دارد؟‭! ‬

مگر‭ ‬مسائل‭ ‬علمی‭ ‬اساسا‭ ‬بخشنامه‌بردار‭ ‬است؟‭ ‬
آیا‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬می‌خواهد‭ ‬کادر‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬عامدانه،‭ ‬والدین‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬راهنمایی‌ها‭ ‬و‭ ‬مشاوره‌های‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬آنومالی‌های‭ ‬رنج‌آور‭ ‬بدو‭ ‬تولد‭ ‬محروم‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬خطرات‭ ‬بالقوه‭- ‬که‭ ‬توسط‭ ‬متدهای‭ ‬علمی‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭- ‬آنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬داشتن‭ ‬نوزادی‭ ‬با‭ ‬احتمال‭ ‬بالای‭ ‬آنومالی‭ ‬شدید‭ ‬بدو‭ ‬تولد‭ ‬هل‭ ‬بدهند؟‭! ‬

آیا‭ ‬منظور‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کادر‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬عواقب‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آمدن‭ ‬کودکی‭ ‬با‭ ‬بیماری‭ ‬شدید‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬والدین‭ ‬او،‭ ‬تداوم‭ ‬بارداری‭ ‬مادری‭ ‬را‭ ‬تسهیل‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬بیماری‌های‭ ‬دردناک‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬برنده،‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬والدینش‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬سختی‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬لحظات‭ ‬آن‭ ‬گردند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬هزینه‌های‭ ‬سنگینی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬سیستم‭ ‬مالی‭ ‬درمان‭ ‬کشور‭ ‬بگذارند‭. ‬

از‭ ‬نظر‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬پزشکان‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬بخشنامه‌ی‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬قسم‭ ‬و‭ ‬علم‭ ‬پزشکی،‭ ‬چه‭ ‬جوابی‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬وجدان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬کودکانی‭ ‬و‭ ‬والدین‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬تحمیل‭ ‬و‭ ‬تسهیل‭ ‬چنین‭ ‬زندگی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنجی‭ ‬داشته‭ ‬باشند؟‭! ‬

وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬باید‭ ‬توضیح‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬روشنی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬وجه‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬وجه‭ ‬وجدانی‭ ‬و‭ ‬عاملیت‭ ‬داشتن‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آیین‌نامه‌ی‭ ‬مبهم‭ ‬و‭ ‬عجیب‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬مسئله‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬بی‌حساب‭ ‬و‭ ‬کتابی،‭ ‬بجز‭ ‬تحمیل‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬بیماری‭ ‬مادام‌العمر‭ ‬بر‭ ‬تعداد‭ ‬بیشماری‭ ‬کودک‭ ‬دردمند‭ ‬و‭ ‬خانواده‌هایی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬تمام‭ ‬عمر‭ ‬با‭ ‬کودکان‭ ‬خود‭ ‬رنج‭ ‬بکشند‭ ‬و‭ ‬قسمت‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬خانوار‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬درمانهای‭ ‬صرفا‭ ‬نگهدارنده‭ ‬برای‭ ‬بیماری‌های‭ ‬مزمن‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬درمان‭ ‬قطعی‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬بسان‭ ‬تمثیل‭ ‬قوز‭ ‬بالای‭ ‬قوز‭ ‬بار‭ ‬سنگین‭ ‬اضافه‌ای‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬سیاست‌های‭ ‬درمانی‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬کمبودهای‭ ‬جدی‭ ‬روبرو‭ ‬است‭ ‬چگونه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پشتیبانی‭ ‬کدام‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬باعث‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬اوضاع‭ ‬برای‭ ‬نفوس‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬جوانتر‭ ‬شدن‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬کمک‭ ‬نماید؟‭!‬


مرتبط ها
ارسال نظر
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
اینستاگرام بهداشت نیوز