در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می‌کنیم، چون؛

چون؛ دشمنان این سرزمین تحمل دیدن حضور ما در جشن 40 سالگی انقلاب را ندارند.

چون؛ آنها فکر می‌کنند، مردم نمی‌دانند که بخش عمده مشکلات ناشی از توطئه غربی‌هاست.

چون؛ آنها بر این باورند که مردم به‌خاطر برخی مشکلات، دیگر خواستار تداوم حیات انقلاب و نظام اسلامی نیستند.

چون؛ نمی‌خواهیم دشمن تصور کند ما بین نظام اسلامی با کم‌کاری و ضعف مدیران تفاوتی قائل نیستیم.

چون؛ نمی‌خواهیم دشمن را برای تداوم توطئه‌ها و خباثت‌ها و اجرای نقشه های شومش بعدیش امیدوار سازیم.

چون؛ می‌خواهیم با انسجام و وحدتمان، راه را بر نفوذ دشمنان در پیکره انقلاب و نظام اسلامی، مسدود نمایم.

چون؛ می‌خواهیم ثابت کنیم تا آخرین قطره خونمان پای اهداف و آرمان‌های والای انقلاب عزیزمان ایستاده‌ایم.

چون؛ حضور گسترده و پرشور ما می‌تواند، بازدارنده اقدامات خصمانه دشمنان و مانع از بروز تهدیدات جدید باشد.

چون؛ می‌خواهیم، استقلال و آزادیمان را حفظ و مسیر رشد و پیشرفت کشور را تسهیل، تسریع و تضمین نماییم.

با این حال؛ مسئولین اجرایی کشور نباید تصور کنند که این حضور می‌تواند موید برخی کم‌کاری‌ها، کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در نظام اداری کشور (مثل: مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی، توقف یا کند شدن فعالیت‌های علمی، ضعف کنترلی و نظارتی و ...) باشد.

نقل از الف