کد خبر: 59822
ف
 ارزش تولید داخلی دارو به ۷۱ درصد رسیده است
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ، اَهّم اقدامات سازمان غذا و دارو در بخشهای مختلف را در سال گذشته تشریح کرد.

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر غلامرضا اصغری ابتدا روند رو به رشد تولید دارو در داخل کشور را تشریح کرد و گفت: بعد از طرح تحول نظام سلامت و در دولت یازدهم ارزش تولید داخلی دارو به 70 درصد و در دولت دوازدهم به 71 درصد رسیده است، این درحالیست که ارزش تولید داخلی داروها در زمان دولت دهم 67 درصد بوده است.


وی افزود: از طرفی در طی سال گذشته در راستای تولید تحت لیسانس داروهای های تک ایرانی با یکی از برترین ژنریک سازان کشور ترکیه عقد قرارداد کردیم.


دکتر اصغری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر راه اندازی تولید مواد اولیه تحت لیسانس شرکت های مواد اولیه ساز ایرانی در روسیه، ورود 9 قلم داروی های تک به بازار ایران، الحاق ایران به PIC/S و تولید هشت قلم مواد موثره ضد سرطان جدید در داخل کشور از دیگر اقدامات مهم در حوزه دارویی کشور در سال گذشته بوده است.


وی با اشاره به برنامه های آتی حوزه دارو در کشور، ادامه داد: یکی از برنامه های مهم در این حوزه این است که بتوانیم ارزش ریالی تولید داخلی دارو را در سال 1400 به 75 درصد برسانیم. در عین حال توسعه صادرات سالیانه به میزان 10 درصد سال پایه، ارتقاء انطباق GMP خطوط تولید داروهای داخلی به میزان 15 درصد سال پایه و پیش بینی و پیشگیری از بروز کمبودهای دارویی از دیگر اهداف سازمان غذا و دارو در سال های آینده است که امیدواریم محقق شوند.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: بر این اساس در جهت کاهش سهم داروهای وارداتی و افزایش سهم داروهای تولید داخل، بازار دارو را تنظیم کردیم. از طرفی بسته حمایتی داروهای تحت پوشش بیمه و یارانه دارویی در این مدت اصلاح شد و کنترل کیفیت 30 فرآورده دارویی در سطح عرضه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.


وی افزود: همچنین سیستم گزارش عوارض ناخواسته در زمینه های دارویی در مراکز منتخب ارائه خدمات درمانی دولتی کل کشور مستقر شد و روند تجویز و مصرف دارو در کشور مورد بررسی و پایش قرار گرفت.


دکتر اصغری گفت: بررسی و پایش روند ارائه خدمات دارویی در کشور، آموزش مردم در زمینه تجویز و مصرف فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی، آموزش گروه پزشکی در زمینه تجویز و مصرف فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی، تهیه، تدوین و پیاده سازی پروتکل های دارویی تدوین شده در بیمارستان ها، آموزش داروسازان شاغل در بیمارستان در زمینه پروتکل های دارویی و کنترل تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور (تک نسخه ای) از دیگر اقدامات انجام شده در سازمان غذا و دارو بوده است.


تکمیل استقرار سامانه کنترل اصالت دارو و به روز رسانی فهرست داروهای ضروری
دکتر اصغری با بیان اینکه ارتقای سیستم مراکز منتخب اطلاع رسانی دارو و سموم در کشور از جمله اقدامات سازمان غذا و دارو در راستای اطلاع رسانی در این حوزه بوده است، افزود: همچنین در سال گذشته پیگیری هایی برای تکمیل استقرار سامانه رهگیری و کنترل اصالت در فراورده های تولیدی و وارداتی دارو و تجهیزات پزشکی انجام شد و در راستای اطلاع رسانی و آموزش به مردم و گروه های پزشکی در خصوص سامانه رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت گام برداشتیم.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر بازرسی و برخورد با مراکز عرضه غیرمجاز فراورده های سلامت، تشدید برنامه بازرسی و برخورد با متخلفین عرضه فراورده های سلامت، اتصال مراکز عرضه داروی خصوصی و دولتی و بیمارستان های غیردانشگاهی به سامانه مدیریت داروخانه ها در بستر HIX ، اتصال نرم افزار نسخه پرداز الکترونیک به سامانه مدیریت مخازن اسناد الکترونیک در بستر سامانه HIX و اتصال سامانه های HIS بیمارستان های دانشگاهی به سامانه مدیریت داروخانه در بستر HIX نیز در این مدت انجام شد.

وی با اشاره به اولویت بندی خدمات مشاوره مورد نیاز بیماری های غیرواگیر، گفت: بسته های آموزشی خدمات مشاوره ای و آموزش برای بیماری های غیرواگیر نیز تهیه و تدوین شده اند. در عین حال باید توجه کرد که تدوین و به روز رسانی فهرست داروهای ضروری و افزایش دسترسی به داروهای موجود در فهرست نیز در سال گذشته انجام شد. از طرفی برگزاری دوره های آموزشی داروسازی بیمارستانی، تفویض فرایندهای جاری ادارات کل به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، واگذاری برخی فعالیت های قابل برون سپاری به انجمن ها و اصناف مرتبط و... نیز انجام شده است.

رسیدگی به گزارش های حوادث ناگوار در زمینه تجهیزات پزشکی
دکتر اصغری ادامه داد: در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز فهرست ملزومات پزشکی مورد نیاز برای مراکز درمانی دولتی تهیه و ساماندهی شد و تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی دولتی مبتنی بر استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن بررسی و تعیین شد.
 
وی تصریح کرد: در عین حال آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی با استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن، ارتقای سطح نگهداری و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی، آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو در راستای نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، تهیه و استقرار استانداردهای GSP و GDP دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان ها، بررسی و رسیدگی به گزارشات حوادث ناگوار در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی، آموزش کارشناسان تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو در خصوص حوادث ناگوار و ناخواسته در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی و انجام مطالعات PMS برای تعداد 50 فراورده ملزومات مصرفی پزشکی موجود در بازار کشور از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در سالی که گذشت، بود.

افزایش تعداد داروهای طبیعی در فهرست رسمی داروهای کشور
وی از ساماندهی و بازدید از عطاری ها و عرضه کنندگان فراورده های مکمل تغذیه ای، ورزشی و رژیمی در سال گذشته خبر داد و گفت: تبلیغات این محصولات نیز ساماندهی شد و با مراکز غیرمجاز عرضه این فراورده ها با همکاری اداره کل نظارت و بازرسی سازمان، مقابله به عمل آمد. همچنین افزایش تعداد داروهای طبیعی موجود در فهرست رسمی داروهای کشور، افزایش تعداد گیاهان به کار رفته در فراورده های دارویی طبیعی، تسهیل در دسترسی به فراورده های طبیعی و سنتی، ارتقای سطح آگاهی تخصصی و عمومی مردم در خصوص مصرف فراورده های دارویی گیاهی و طبیعی، انجام مطالعات برای حداقل 10 فراورده طبیعی، مکمل تغذیه ای، رژیمی و ورزشی موجود در بازار کشور، تهیه و تصویب نقشه راه فراورده های طبیعی و داروهای طب سنتی ایران، تدوین، بازنگری، اصلاح، ساده سازی و روزآمد کردن قوانین، مقررات و آئین نامه و آئین کارهای مربوطه در حوزه تولید، واردات، توزیع، عرضه و صادرات فراورده های طبیعی، مکمل های تغذیه ای، رژیمی و ورزشی، ساماندهی و بازدید از عطاری ها و عرضه کنندگان فراورده ها و مکمل های تغذیه ای در راستای جلوگیری از فروش فراورده های غیرمجاز و قاچاق و ایجاد سامانه حامی برای برنامه ریزی تامین تا تحویل فراورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی از کارهای انجام شده در این حوزه بوده است.

دکتر اصغری با اشاره به راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی تحقیقاتی محصول محور در آزمایشگاه های منتخب کنترل غذا و داروی کشور، گفت: از طرفی اعتباربخشی روش های آزمون فراورده های سلامت و تضمین کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه های غذا و داروی کشور صورت گرفت و در همین راستا اقداماتی در جهت توانمندسازی بخش غیردولتی انجام و فعالیت های آزمون به آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده واگذار شد. از طرفی گسترش سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی کشور، توسعه سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی، ارتقای آزمایشگاه های کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و راه اندازی سیستم های سریع و غربالگری در آزمایشگاه مرجع غذا و دارو نی در طی یکسال گذشته انجام شده است.

کنترل 80 فرآورده غذایی با خطر بالا در سطح عرضه
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه غذا اشاره کرد و گفت: در شش ماهه دولت دوازدهم اقدامات خوبی در حوزه غذای مردم نیز انجام شد؛ تداوم اجرای طرح پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر، تداوم اجرای طرح ملی باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی، تداوم اجرای برچسب گذاری نشانگر رنگی برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی، پایش فرآورده های منتخب از نظر آلاینده ها و مواد غذایی تعیین شده، اجرای عملیات پایش عوامل خطر تغذیه ای در مواد غذایی پرمصرف، اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه فرآورده های غذایی و آشامیدنی با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا برای حداقل 80 فراورده غذایی و آشامیدنی از جمله این اقدامات بوده است.

ارتقاء سامانه TTAC
دکتر اصغری با بیان اینکه ارتقای سامانه TTAC جهت ردیابی اصالت کلیه محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از مبدأ تا مقصد یکی از اقدامات مهم سازمان غذا و دارو در این مدت بوده است، گفت: در عین حال طی شش ماهه دولت دوازدهم اجرای برنامه رتبه بندی واحدهای تولیدی فرآورده های غذایی و آشامیدنی تداوم یافت. از دیگر کارهایمان بررسی و تعیین سموم مجاز جهت استفاده در حشره کش های خانگی، تفویض اختیار امور اجرایی به معاونت های غذا و دارو و مناطق آزاد و تفویض امور غیرحاکمیتی به مراکز و موسسات تایید صلاحیت شده، بازرسی کارخانه های تولید کننده محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خارج از کشور توسط شرکت های تایید صلاحیت شده، صدور و تمدید گواهی نشان ایمنی و سلامت، اجازه استفاده از لوگوی ایزو 22000 بر روی برچسب، گواهی تایید صلاحیت برای موسسات بازرسی کننده و مراکز آموزشی و اطلاع رسانی عمومی جهت جمع آوری محصولات فاقد مجوز از سطح عرضه بوده است.

کنترل کیفیت 30 فرآورده آرایشی و بهداشتی در سال گذشته
وی از ارزیابی کنترل کیفیت 30 فرآورده آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه در سال گذشته خبر داد و افزود: در این حوزه اطلاع رسانی عمومی در خصوص عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی، اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی در خصوص فراورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق و پیگیری ایجاد مراکز بررسی عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی نیز انجام شد.
 
 

منبع: ایسنا

 


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.