پیام ها و نکات ارزشمند خود جهت ارتقای فعالیت ها و همچنین پیشنهاد همکاری با بهداشت نیوز را می توانید از طریق این قسمت ارسال فرمایید.

مکاتبات در خصوص تبلیغات نیز از این طریق انجام می شود.

نشانی: تهران - خیابان شهید باهنر- خیابان صادقی قمی - خیابان مرجان - پلاک ۲۴ واحد ۲

فکس: 88804063

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: عباس میرزاحسینی

ایمیل: info@behdashtnews.comنام :

تلفن :
پست الکترونيک :
*
ايميل را صحيح وارد نماييد
متن :
*
عدد امنیتی
 
*